top of page

Combo Gia Đình

Sự lựa chọn tối ưu dành cho buổi gặp mặt của bạn.

Combo Gia Đình Trẻ

Dành cho nhóm từ 2 người.

Combo gia đình trưởng thành

Dành cho nhóm từ 3-4 người.

Combo đại gia đình

Phù hợp cho nhóm khách từ 5 người

bottom of page